Over Publieke Sector Accountants

Publieke Sector Accountants is een gespecialiseerd accountantskantoor dat is opgericht in 2017 door Arie Booij, Arjan Sallehart en Wouter Kalkman. De oprichters hebben momenteel zitting in het bestuur en zijn actief als eindverantwoordelijk accountant. Per 1 juli 2023 is Ralf van Hattem toegetreden tot het bestuur. Sinds 2017 richt Publieke Sector Accountants zich hoofdzakelijk op accountantscontrole binnen het lokaal bestuur en aanverwante organisaties. Daarnaast is onze organisatie gespecialiseerd in controle en advies bij stichtingen en verenigingen.

Wij werken vanuit 2 kantoren in Alkmaar en Rotterdam. De kernwaarden van onze organisatie zijn een passie voor de publieke sector en het hechten van waarde aan een gezonde werkcultuur. Dat betekent dat wij ook blijvende aandacht hebben voor elkaar en de werkdruk zo goed mogelijk in balans houden.

Inmiddels werken wij met een team van ruim 35 medewerkers. Graag willen wij de komende jaren gebalanceerd verder groeien naar een team van ongeveer 50 medewerkers met behoud van ons autonome karakter en onze kernwaarden.

Filmpje uit de historie van Publieke Sector Accountants (2020)

Onze focus op de publieke sector

Alle leden van ons team zijn goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het publiek domein, van grondexploitaties tot decentralisaties en van jaarverslaggeving tot de rechtmatigheidsverantwoording.

Dat vraagt om een breed team dat bijdraagt aan uw ontwikkeling op diverse gebieden. Daarom zijn naast ervaren accountants specialisten op de voor u relevante terreinen beschikbaar.

Onze mensen maken het verschil

Publieke Sector Accountants doet een belofte aan haar werknemers. Wij doen er alles aan om een uitdagende baan in een innovatieve, open en collegiale werkomgeving aan te bieden, waar ontwikkeling centraal staat. Én waarbij de balans tussen privé en werk echt serieus wordt genomen.

Onze mensen kunnen zo efficiënt en effectief te werk gaan, waardoor ze tijd overhouden voor hun eigen interesses. Zo kunnen wij ons beroep uitoefenen zoals het ooit bedoeld was. Bij PSA ben je meer dan accountant!

Onze kwaliteiten

Vertrouwen en wederzijdse waardering, inlevingsvermogen, meedenken, halen van deadlines: begrippen die essentieel zijn in de relatie met onze cliënten. Accountancy blijft uiteindelijk mensenwerk. Al onze accountants zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en staan voor het leveren van hoog kwaliteit.

Onze professionals zijn uw positief kritisch sparringpartners, met een rechte rug, maar ook met veel bestuurlijk inlevingsvermogen. Op alle niveaus. Persoonlijk contact is de basis voor vertrouwen.