IT-audit

In een tijd waarin organisaties in toenemende mate hun financiële en zakelijke gegevens verwerken met behulp van geautomatiseerde systemen, krijgt de integratie van IT-audit-kennis in het team van accountants een steeds grotere betekenis bij het uitvoeren van jaarrekeningcontroles.

Bij de beoordeling van op Informatietechnologie (IT) gebaseerde controlemaatregelen is gespecialiseerde kennis van IT, IT-beheersing, informatiebeveiliging, privacybescherming, cyberdreigingen en big data essentieel. Wij helpen u graag bij het in het beeld brengen en toetsen van de IT-omgeving en controls. U kunt hierbij denken aan zowel het onderzoeken van de controlemaatregelen in de applicaties en de General IT-controls die van invloed zijn op de sturing en verantwoording binnen de bedrijfsprocessen. De IT-auditor formuleert een beoordeling van de risico’s voor de informatieverwerking en de mate waarin de accountant kan vertrouwen op de nauwkeurigheid, tijdigheid en volledigheid van de geautomatiseerde informatieverwerking. Deze beoordeling biedt de accountant de mogelijkheid om de jaarrekeningcontrole op een efficiënte wijze uit te voeren. Essentieel is hiermee de samenwerking en afstemming tussen de accountant en de IT-auditor.