Uw accountant in de
Publieke Sector.

Uw accountant in de
Publieke Sector.

Publieke Sector Accountants heeft één duidelijke focus, namelijk controle en advies in de publieke sector.

Wij zijn een gespecialiseerd accountantskantoor dat zich richt op accountantscontrole bij decentrale overheden zoals gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen en daaraan verbonden organisaties. Daarnaast zijn wij zeer actief binnen het marktsegment stichtingen, verenigingen en ook bij onderwijsinstellingen.

Onze focus ligt op het leveren van hoogwaardige diensten, voornamelijk op het gebied van jaarrekening-, bekostiging en subsidiecontrole en hieraan gerelateerde werkzaamheden. Publieke Sector Accountants is een kantoor dat het écht anders doet, zowel voor onze klanten als voor onze medewerkers.

Onze expertise

Publieke Sector Accountants is gespecialiseerd in de controle en ondersteuning van lokale overheden, stichtingen, verenigingen, onderwijsinstellingen en overige organisaties binnen de Publieke Sector. In deze markten ligt onze primaire focus.

Lokaal bestuur

Voor alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
Ons bestaansrecht ontlenen wij aan de controle van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Onze zeer deskundige professionals weten alles van organisaties in het lokaal bestuur.

Stichtingen en verenigingen

Klein of groot, altijd welkom
Stichtingen en verenigingen zijn belangrijke spelers in onze maatschappij. Wij bieden onze deskundigheid aan op het gebied van controle en ondersteuning om het jaarrekeningtraject vloeiend te laten verlopen.

Onderwijsinstellingen

Waar wij het voor doen
Wij bedienen onderwijsinstellingen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Naast jaarrekeningcontroles zijn wij ook gespecialiseerd in overige opdrachten binnen het onderwijs zoals bekostigingscontroles en rechtmatigheidsonderzoeken.

Onze dienstverlening

Onze expertise richt zich naast controle van jaarrekeningen en subsidieverantwoordingen op een breed spectrum aan dienstverlening gelieerd aan accountantscontrole. U kunt hierbij denken aan ondersteuning bij het opstellen van het controledossier, advies, IT-audits en het verzorgen van cursussen binnen ons vakgebied.

Jaarrekeningcontrole

Publieke Sector Accountants is gespecialiseerd in jaarrekeningcontroles. Onze ervaren accountants hebben uitgebreide kennis en kunde op het gebied van financiële verslaglegging en interne controle in de publieke sector. Hierdoor kunnen wij uw jaarrekening goed en efficiënt controleren.

Meer over Jaarrekingcontrole ->

 

Subsidiecontrole

Onze accountants bieden gedegen subsidiecontroles aan voor overheden en andere belanghebbenden. Wij zijn zeer ervaren en hebben kennis van actuele wet- en regelgeving. Hierdoor zijn onze cliënten verzekerd van naleving van verplichtingen en continuïteit van subsidiestromen.

Meer over Subsidiecontrole ->

 

Audit readiness

Audit readiness betekent dat wij uw organisatie ontzorgen bij de voorbereiding van uw jaarrekening- of subsidiecontrole. Door onze uitgebreide ervaring weten wij exact wat de accountant van uw organisatie verwacht. Hiermee zorgen wij voor een efficiënt verloop van de accountantscontrole. Met onze aanpak zorgen wij ervoor dat uw organisatie snel en efficiënt kan reageren op vragen en zullen deze tot een minimum beperkt worden.

Meer over Audit readiness ->

 

IT-audit

De processen binnen organisaties worden steeds meer ondersteund vanuit applicaties. Hiermee zijn de systemen en met name de inrichting hiervan bepalend voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de werkzaamheden.

De beoordeling van uw systemen en het beheer daarvan wordt hiermee ook steeds belangrijker. Onze IT-auditors wijzen u op aandachtspunten en ontzorgen u.

Meer over IT-audit ->

 

Cursussen

Wij vinden het belangrijk om onze kennis van de publieke sector met u te delen.
Onze cursussen en trainingen richten zich op actuele thema’s, bijvoorbeeld op het gebied van verslaggeving, rechtmatigheid, SiSa en interne controle. Deze trainingen verzorgen wij op ons eigen initiatief, maar ook op uw verzoek, ‘inhouse’ of op locatie.

Meer over Cursussen ->

 

Onze kenmerken

Publieke Sector Accountants is een kantoor dat het écht anders doet dan de traditionele accountantskantoren. Dat wordt zichtbaar in de manier waarin wij omgaan met onze klanten, maar vooral door het centraal stellen van onze medewerkers en de waarde die wij hechten aan een gezonde organisatiecultuur.

Wij beschikken over een hecht team van ruim 35 bevlogen professionals met een passie voor de publieke sector.

Wij hebben vestigingen in Alkmaar en Rotterdam en bedienen met name klanten in het Randstedelijk gebied.

Wij hebben meer dan 65 klanten in de publieke sector die wij met veel plezier adviseren en controleren.

Wij gaan écht voor samenwerking. Al onze professionals vormen samen één hecht team.

Publieke Sector Accountants bestaat inmiddels ruim zes jaar en daar zijn wij supertrots op!

Wij geloven in het leveren van toegevoegde waarde door diversiteit in ons team.