Audit readiness

De accountantscontrole moet aan steeds hogere kwaliteitseisen voldoen. Dat is het gevolg van ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren in de sector hebben voorgedaan. Hierdoor worden er door accountants ook steeds hogere eisen gesteld aan klanten en het controledossier.

Veel organisaties in de publieke sector worstelen met het voldoen aan de eisen van de accountant, met als gevolg stress op de financiële afdeling, het niet behalen van belangrijke deadlines, het verstoren van het lopende financiële proces en een hoge meerwerknota van de accountant achteraf.

Bij Publieke Sector Accountants begrijpen we deze uitdagingen als geen ander en staan we klaar om u te ondersteunen. Onze diepgaande kennis van accountantscontrole en de actuele eisen, stelt ons in staat om dit te vertalen naar een haalbare en praktische aanpak voor het opstellen van het controledossier of dit nu gaat om verbijzonderde interne controle of de oplevering van het balansdossier.

Dit proces begint met het samen met u communiceren met uw accountant over de informatie-uitvraag. Met ons ontwikkelde modellen zorgen we ervoor dat voor elk proces of post die relevant is voor uw jaarrekening, de exacte informatie wordt verstrekt die uw accountant van u verwacht te ontvangen. Dit resulteert in gestroomlijnde en efficiënte controleprocessen.

Wij kunnen u gedurende het gehele traject begeleiden en ondersteunen: van het plannen van het opsteltraject tot en met het fungeren als aanspreekpunt tijdens de externe controle.

Het is een investering waarvan wij kunnen garanderen dat u deze terugverdient in termen van verminderde accountantskosten en uw eigen tijdsbesteding. En niet te vergeten, het draagt bij aan een soepel controleproces waardoor controle leuker wordt.

Bij Publieke Sector Accountants streven we ernaar om de complexiteit van accountantscontroles te verlichten en u te helpen op een wijze die zowel efficiënt als aangenaam is.