Armar Iqbul

Amar heeft bijna 14 jaar ervaring als controleur en adviseur bij organisaties in de publieke sector. D eze ervaring heeft hij opgedaan bij waterschappen, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en sociale werkvoorzieningen. Sinds 2018 is Amar als manager verbonden...