Wouter Kalkman RA

Wouter (1963) heeft sinds 1985 ervaring, waarvan sinds 2010 jaar als tekenend accountant, met controles in de publieke sector. Deze ervaring heeft hij opgedaan bij gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, onderwijsinstellingen, publiek-private samenwerkingsverbanden en overige stichtingen en verenigingen.

Naast (wettelijke) controleopdrachten is hij betrokken bij bijzondere (advies)opdrachten, zoals due diligence, weerstandsvermogen, haalbaarheid fusies, implementatie risicomanagement en impactanalyse nieuwe verslaggevingsregels.

Wouter heeft veel ervaring met het adviseren van het bestuur (onder meer door interactieve thema-sessies en workshops) en treedt daardoor veelvuldig op als sparringpartner van het bestuur (raad en college).

Telefoon: 06 212 72 977
E-mail: wkalkman@psa-ra.nl