Arjan Sallehart RA

Arjan heeft ruim 22 jaar ervaring met controles in de publieke sector. Deze ervaring heeft hij opgedaan bij gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, SW-bedrijven (Gr/NV’s) stichtingen en verenigingen en zorginstellingen.

Arjan is zeer praktisch ingesteld, oplossingsgericht en daardoor uitstekend in staat op projecten (waaronder controles) goed te managen. Zijn jarenlange ervaring zorgen ervoor dat er snel tot de kern gekomen wordt met daarbij de juiste aanpak die tot waardevolle oplossingen leidt.

Arjan kent de bedrijfsmatige kant (mede door zijn ervaring met re-integratiebedrijven en grondexploitaties) van zijn klanten goed en weet deze te verbinden met de politieke kant.
Arjan heeft ervaring met diverse adviesopdrachten op het gebied van planning en control (leesbaarheid van financiële rapportages), risicomanagement, AO/IB en verbetertrajecten VIC.

Daarnaast ondersteunt hij organisaties in “Audit readiness“-trajecten, zodat de voorbereiding van de externe accountantscontrole zorgeloos en tijdig afgerond kan worden.

Telefoon: 06 150 92 694
E-mail: asallehart@psa-ra.nl