Arie Booij RA

Arie heeft heeft sinds 1995 ervaring als accountant, waarvan sinds 2010 als eindverantwoordelijk accountant, bij gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen, onderwijsinstellingen en stichtingen en verenigingen.

Arie is een publieke sectorspecialist die de wereld van de decentrale overheid en gemeenschappelijke regelingen door en door kent. Arie is volledig thuis in actuele ontwikkelingen rond het sociaal domein/decentralisaties, grondexploitaties en de vennootschapsplicht voor overheidsinstanties. Door zijn jarenlange ervaring kent Arie als geen ander de “wereld achter de cijfers” en weet hij de financiën te verbinden met de politieke kant.

Arie heeft ook brede expertise in bijzondere opdrachten, zoals due diligence, beoordeling weerstandsvermogen, haalbaarheid fusies, implementatie risicomanagement en impactanalyse nieuwe verslaggevingsregels, dualisme, sturing en beheersing van grondexploitaties en de rechtmatigheidsverantwoording.

Arie is professioneel kritisch, oplossingsgericht en praktisch ingesteld en beschikt over een zeer gedegen kennis van verslaggeving, managementcontrole en risicobeheersing.

Telefoon: 06 150 92 689
E-mail: abooij@psa-ra.nl