Subsidieverantwoordingen

Voorkomen is beter dan genezen: Om een subsidie te krijgen en behouden, moet u aan de gestelde voorwaarden voldoen. Publieke Sector Accountants heeft de ervaring om u vooraf te ondersteunen bij het inrichten van de (project)administratie, zodat u er voor kunt zorgen dat u aan de subsidieverstrekker gestelde verantwoordingsvereisten kunt voldoen. Wij hebben kennis van de voor u geldende regelgeving en subsidievoorwaarden. Wij kijken vooraf al met u mee om problemen achteraf te voorkomen. Zo loopt u geen risico op onverwacht terug moeten betalen van subsidies of hoge verantwoordings- en controlekosten.

Wij voeren vervolgens de accountantscontrole uit op de subsidieverantwoording. Met onze controleverklaring daarbij kunt u aan de subsidiegever aantonen dat u hebt voldaan aan de aan u gestelde eisen.