Jaarrekeningcontrole

Een controle moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften, die de afgelopen jaren zijn aangescherpt. Deze voorschriften gelden voor alle accountants. De indruk kan daardoor ontstaan dat controle “een standaardproduct” is geworden en dat het niet meer uitmaakt wie de accountant is. Wij zijn ervan overtuigd dat er wel degelijk sprake is van verschillen tussen accountants.

Het onderscheidend vermogen van Publieke Sector Accountant betreft naar onze mening vooral de volgende aspecten:

 • Samenstelling van het team: multidisciplinair en met meer dan 75 jaar ervaring met
  de controles van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en andere organisaties
  in de publieke sector.
 • Vernieuwend en frisse blik maar ook met behoud van kennis.
 • Regionale bekendheid en betrokkenheid.
 • Continuïteit van onze dienstverlening is gegarandeerd.
 • Publieke Sector Accountants investeert actief in de sector en in de kennisdeling
  met onze klanten.
 • Efficiency van de controle.

Aspecten, die een kwalitatief hoogwaardige controle en adviesrol waarborgen en tegemoetkomen aan uw wensen.

Dat is de kracht van Publieke Sector Accountants!