Fiscale advisering

Fiscale advisering is specialistenwerk. Wij hebben een sterke samenwerkingspartner gevonden in Caraad Belastingadviseurs (hierna: Caraad). Caraad is in het jaar 2009 opgericht en in de afgelopen jaren uitgegroeid naar een kantoor met drie vestigingen: Groningen, Utrecht en Hengelo. Caraad beschikt over 25 belastingadviseurs en een gespecialiseerde Vpb-aangiftepraktijk. De meeste medewerkers van Caraad hebben jarenlang ervaring opgedaan bij een Big-four kantoor. Het zwaartepunt van de praktijk van Caraad ligt op het adviseren van publiekrechtelijke lichamen en non-profit organisaties. In het bijzonder gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsverbanden, waterschappen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen. Tevens zijn wij betrokken bij overleggen van het VNG, het IPO, het fiscaal overleg 100.000+ gemeenten, de Vereniging Sport- en Gemeenten en bij overleggen met het Ministerie van Financiën.

De kracht van Caraad bestaat uit het directe contact tussen de klant en de adviseurs van Caraad. Hierdoor is het mogelijk om te komen tot snelle beantwoording van fiscale vraagstukken. Caraad zorgt voor een tijdige en deskundige beantwoording van de voorgelegde adviesvragen en kijkt daar waar nodig verder dan de enkele vraag.