Audit readiness

Heeft u ook gemerkt dat de eisen die uw accountant aan u stelt bij het opleveren van de jaarrekening de afgelopen jaren steeds strenger geworden zijn? Veel organisaties in de publieke sector worstelen met het voldoen aan de eisen van de accountant, met als gevolg stress op de financiële afdeling, het niet behalen van belangrijke deadlines, het verstoren van het lopende financiële proces en een hoge meerwerknota van de accountant achteraf.

Publieke Sector Accountants kan u als geen ander verder helpen. Wij kennen de eisen die de accountant aan u stelt, maar weten dit ook te vertalen naar een voor u haalbare en praktische oplevering van het opsteldossier.

Dit proces begint met het samen met u communceren met uw accountant over zijn informatieuitvraag en te zorgen dat de vraagstelling 100% helder is. Wij hebben een model ontwikkeld waarmee voor iedere jaarrekeningpost precies die informatie wordt geleverd die uw accountant nodig heeft. Dit leidt tot soepele controles.

Wij kunnen u tijdens het hele proces begeleiden en ondersteunen: van het plannen van het opsteltraject tot en met het zijn van aanspreekpunt tijdens de externe controle.

Een investering waarvan wij kunnen garanderen dat u die terugverdiend in vermindering van de accountantskosten en uw eigen tijdsbesteding. En niet onbelangrijk, een controleproces dat leuk is.